Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Narskuttelu Oy Y-tunnus: 2837093-5

Osoite: Teollisuustie 17, 82430 Puhos

Puhelin: 040 195 5779

Verkkosivu: www.narskuttelu.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava

Pekka Hoppu

Pekka @ narskutteluoy.fi

puh. 040 195 5770

Rekisterin nimi

Narskuttelu Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri

Perusteet henkilötietojen käsittelylle ja rekisterin pidolle

Rekisteriä käytetään ainoastaan verkkokaupan ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen ylläpitoon. Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä asiakasrekisteriin.

Rekisterinpitäjä käyttää asiakkaiden tai yhteyttä ottavien henkilötietoja henkilötietolainsäädännön mukaisesti seuraavasti:

 • asiakassuhteen kehittäminen ja hoito
 • tuotteiden tarjoaminen ja toimitus
 • rekisterinpitäjän tuotteiden myynti ja markkinointi
 • rekisterinpitäjän toiminnan kehittäminen
 • maksaminen, maksujen valvonta ja perintä

Henkilötietojen käsittely perustuu voimassaolevaan henkilötietolainsäädäntöön seuraavasti:

 • sopimussuhteeseen Narskuttelu Oy:n ja rekisteröidyn välillä mm. silloin kun rekisteröity on tehnyt sopimuksen Narskuttelu Oy:n kanssa
 • rekisteröidyn suostumukseen mm. silloin kun rekisteröity on antanut suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin
 • Narskuttelu Oy:n oikeutettuun etuun Narskuttelu Oy:n ja rekisteröidyn välillä olevaan yhteyteen mm. silloin kun Narskuttelu Oy käyttää rekisteröidyn tietoja tuotteidensa markkinointiin tai mainontaan, taikka käsittelee tietoja Narskuttelu Oy:n sisällä
 • Narskuttelu Oy:n lakisääteiseen velvoitteeseen mm. silloin, kun Narskuttelu Oy säilyttää asiakkaan henkilötietoja noudattaakseen kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Asiakas voi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan alla kuvattujen mahdollisuuksien mukaan.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkailta ja markkinointi- tai yhteydenottoluvan antaneilta asiakkailta kerätään ja talletetaan yllä olevia henkilötietojen keräämisen tarkoituksia varten tarpeelliset tiedot, jotka laajimmillaan ovat:

Asiakastiedot

 • nimi
 • asiakasnumero
 • yritys vai yksityishenkilö
 • yhteystiedot yhteydenottoa varten
 • laskutusosoitetiedot
 • eräpäivä
 • laskutustapa
 • muut asiakkaan ja potentiaalisen asiakkaan suostumuksella saadut tiedot, jotka ovat tarpeellisia hänen pyytämänsä palvelun tai tuotteen toimituksen toteuttamiseksi
 • asiakkaan markkinointilupa ja – kielto
 • asiakaspalautteet ja muut yhteydenotot
 • lainsäädännön mukaiset etämyynnin ja suoramarkkinoinnin lupa- ja kieltotiedot
 • tieto kuulumisesta rekisterinpitäjän kanta-asiakasjärjestelmiin sekä etujen saamiseksi tarvittavat tiedot
 • palvelussa suoritetut toimet, kuten vierailut sivustolla, tehdyt ostokset taikka tuotehaun suorittaminen
 • sivustolla vierailun ajankohta, kesto ja toistuminen
 • selaimen tyyppi ja laitteen käyttöjärjestelmä
 • laitteen tyyppi, kuten tietokone tai mobiililaite
 • IP-osoite
 • yksilöllinen tunniste, kuten eväste tai muu vastaava tunnistautumisen mahdollistava tekniikka
 • vuorovaikutus viestinnän kanssa, esimerkiksi onko asiakas avannut hänelle lähetetyn sähköpostin

Muut asiakkaalta saadut tiedot

Sivuston käytöstä havaitut ja pääteltävät tiedot

 • muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot
 • Google Analyticsin avulla palvelun havaitusta käytöstä ja/tai asiakkaan itse antamista tiedoista voidaan päätellä esimerkiksi asiakkaan mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai asettaa asiakas tiettyyn kohderyhmään.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkailta mm. tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten, yhteydenottojen ja muiden kontaktien yhteydessä sähköisesti tai puhelimitse. Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan mm. kilpailujen, arvontojen ja puhelinmyynnin yhteydessä. Näistä tiedoista tallennetaan vain niiden asiakkaiden tiedot, jotka ovat antaneet markkinointi- tai yhteydenottoluvan.

Kaikki asiakkaiden kontaktit (sähköiset ja puhelimitse tehdyt) voidaan tallentaa. Tallenteita käytetään tapahtumien ja sopimusten todennuksessa, reklamaatioiden käsittelyssä sekä asiakaspalvelun kehittämisessä.

Tietoja kerätään myös evästeiden ja muiden vastaavien tapojen avulla, joka kuvataan tarkemmin "Yksityisyyden suoja ja evästeet" lausekkeessa.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Narskuttelu Oy:n asiakasrekisteristä ei säännönmukaisesti luovuteta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. EU:n sisällä voidaan tietoja luovuttaa kolmannelle osapuolelle sopimuksen toteuttamiseksi, kuten tuotteen toimitus muusta EU-maasta asiakkaan antamaan osoitteeseen. Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein ja salasanoin normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Tietoihin on käyttöoikeus ja pääsy vain Narskuttelu Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä. Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Narskuttelu Oy:n käytössä olevissa lukituissa toimitiloissa.

Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on henkilötietolainsäädännön mukaisesti oikeus:

 • tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista tai täydentämistä taikka vanhentuneen tiedon poistamista lähettämällä tätä koskeva pyyntö kirjallisesti ja allekirjoitettuna Narskuttelu Oy, käymällä henkilökohtaisesti Narskuttelu Oy:n toimitiloissa taikka muuttamalla, täydentämällä tai poistamalla itse tietoja verkkosivuilla.
 • kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai etämyyntiin ottamalla kirjallisesti tai puhelimitse yhteyttä asiakaspalveluun taikka painamalla sähköisen markkinointiviestin lopussa olevaa linkkiä
 • estää tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista taikka nollata sovelluksen tunnisteen mobiililaitteen asetuksista "Yksityisyyden suoja ja evästeet" lausekkeessa mainituin tavoin
 • tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolainsäädännön vastaisesti.

Yhteystiedot oikeuksien käyttämiseksi: Narskuttelu Oy Y-tunnus: 2073392-2 Osoite: Teollisuustie 17, 82430 PUHOS Puhelin: 040 195 5770 Verkkosivu: www.narskuttelu.fi

Tietosuojavaltuutetun toimisto Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 HELSINKI

Postiosoite: PL 800 00521 HELSINKI

Vaihde: 029 56 66700. Fax: 029 56 66735.

Toimiston sähköposti: tietosuoja @ om.fi

Ostoskorisi on tyhjä
fi