Vastuullisuus

Narskuttelu Oy sitoutuu integroimaan yrityksen vastuullisuuden ja kestävän kehityksen kaikkiin toimintoihimme. Tunnustamme ympäristön suojelemisen, yhteiskuntavastuun edistämisen ja taloudellisen elinkelpoisuuden tärkeyden. Kestävyyden tavoitteidemme saavuttamiseksi pyrimme minimoimaan ympäristövaikutuksemme, tukemaan työntekijöitämme ja yhteisöjämme sekä varmistamaan liiketoimintamme pitkäaikaisen menestyksen. Tämä raportti esittelee keskeiset aloitteemme ja edistymisemme kestävyyteen liittyvien tavoitteidemme saavuttamisessa.

Ympäristövastuu:

  1. Uusiutuva Energia: Narskuttelu Oy omistautuu kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja siirtymiseen uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Kuluttamamme energia koostuu kesällä aurinkoenergiasta. Tuotantotilan katolle on asennettu aurinkopaneeleja puhtaan energian tuottamiseksi ja olemme ottaneet käyttöön energiatehokkaita käytäntöjä kaikissa tiloissamme.
  2. Jätteen Vähentäminen: Sitoudumme minimoimaan jätteiden tuottamista ja edistämään kierrätystä ja esimerkiksi pakkausmateriaalin uudelleenkäyttöä. Narskuttelu Oy on ottanut käyttöön jätehallintaohjelmia jätteen määrän vähentämiseksi sekä kierrättämiseksi, ja kannustamme työntekijöitämme omaksumaan kestäviä käytäntöjä, kuten paperittomia toimintoja ja vastuullista materiaalien hävittämistä.
  3. Kestävä Hankintaketju: Teemme tiivistä yhteistyötä toimittajiemme kanssa varmistaaksemme, että he täyttävät kestävyysstandardimme. Painotamme yhteistyötä toimittajien kanssa, jotka jakavat sitoutumisemme ympäristövastuuseen, eettisiin käytäntöihin ja yhteiskunnalliseen noudattamiseen. Pyydämme tavarantoimittajilta heidän kestävän kehityksen ja vastuullisuuden raportin.

Yhteiskuntavastuu:

  1. Työntekijöiden Hyvinvointi: Narskuttelu Oy:ssä asetamme etusijalle työntekijöidemme terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin. Tarjoamme turvallisen työympäristön, tarjoamme koulutusohjelmia ammattitaitojen parantamiseksi ja edistämme työn ja vapaa-ajan tasapainoa. Uskomme tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin ja vaalimme monimuotoista ja inklusiivista (yhteenkuuluvuus ja ainutlaatuisuus) työpaikkakulttuuria.
  2. Yhteisöjen osallistuminen: Osallistumme aktiivisesti paikallisiin yhteisöihin ja tuemme toimia, jotka edistävät yhteiskunnallista hyvinvointia. Narskuttelu Oy kannustaa työntekijöiden vapaaehtoistyöhön ja tukee tapahtumia, mielenterveystyötä sekä nuorten harrastusmahdollisuuksia, jotka ovat linjassa arvojemme kanssa. Tavoitteenamme on olla vastuullinen yrityskansalainen ja myötävaikuttaa positiivisesti toiminta-alueidemme yhteisöihin.
  3. Tuoteturvallisuus ja laatu: Asetamme tuotteidemme turvallisuuden ja laadun etusijalle. Narskuttelu Oy noudattaa tiukkoja laatukontrolliprosesseja varmistaakseen, että tuotteemme täyttävät tai ylittävät alan standardit. Seuraamme jatkuvasti ja parannamme valmistusprosessejamme ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja asiakkaidemme turvallisuuden takaamiseksi.

Taloudellinen elinkelpoisuus:

  1. Eettiset liiketoimintakäytännöt: Narskuttelu Oy harjoittaa liiketoimintaansa suurimman rehellisyyden periaatteiden mukaisesti ja noudattaa eettisiä käytäntöjä. Noudatamme kaikkia asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä sekä edistämme oikeudenmukaisia ja läpinäkyviä liiketoimintatapoja. Pyrimme ylläpitämään vahvoja suhteita asiakkaisiimme, toimittajiimme ja sidosryhmiimme luottamuksen ja molemminpuolisen hyödyn pohjalta.
  2. Innovaatio ja tutkimus: Sijoitamme tutkimus- ja kehitystyöhön edistääksemme innovaatiota ja luodaksemme kestäviä ratkaisuja. Jatkuvalla tuotteidemme ja prosessiemme parantamisella pyrimme tehostamaan toimintaamme, vähentämään ympäristövaikutuksia ja vastaamaan asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin.
  3. Pitkäaikainen kasvu: Narskuttelu Oy sitoutuu pitkäaikaiseen kasvuun ja taloudelliseen vakauteen. Katsomme kestävyyden strategiseksi tavoitteeksi ja integroimme sen liiketoimintasuunnitteluun ja päätöksentekoprosesseihin. Uskomme, että asettamalla kestävyys etusijalle voimme luoda arvoa sidosryhmillemme ja myötävaikuttaa kestävämpään tulevaisuuteen.

Yhteenveto:

Narskuttelu Oy pysyy omistautuneena kestävän liiketoiminnan rakentamiseen, joka vaikuttaa myönteisesti ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen. Olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen ja läpinäkyvyyteen kestävyyteen liittyvissä pyrkimyksissämme. Yhteistyössä työntekijöidemme, asiakkaidemme, toimittajiemme ja yhteisöjemme kanssa pyrimme luomaan paremman tulevaisuuden tuleville sukupolville.

Lisätietoja kestävyyshankkeistamme ja edistymisestämme löydät verkkosivuiltamme ja sosiaalisen median kanavista.

Narskuttelu Oy Y-tunnus: 2837093-5

Osoite: Teollisuustie 17, 82430 Puhos

Puhelin: 040 195 5779

Verkkosivu: www.narskuttelu.fi

Ostoskorisi on tyhjä
fi